PANEL TESTLER

PANEL TESTLER

DİYABET PANELİ

 • Glukoz, postprandial
 • Hemoglobin A1c
 • Fruktozamin
 • C-peptid
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klorür
 • Kolesterol
 • Trigliseritler
 • Mikroalbuminüri
 • Anti-GAD
 • Pankreas adacık antikoru
 • Anti-İnsülin antikoru (AIA)

ANEMİ PANELİ

 • Hemogram
 • Retikülosit
 • Üre azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Demir
 • Demir bağlama kapasitesi
 • Ferritin
 • Vitamin B12
 • Folik asit
 • HbA2
 • HbF
 • Hemoglobin elektroforezi

HİPERKOAGULABİLİTE ve TROMBOZ PANELİ

 • Aktive protein-C rezistansı (APC)
 • Protein-C
 • Protein-S
 • Anti-trombin III
 • Fibrinojen
 • Trombosit sayısı
 • Anti-kardiyolipin IgG
 • Anti-kardiyolipin IgM
 • Lupus

RENAL PANEL

 • Kreatinin
 • Glukoz
 • Kreatinin klirens
 • İdrarda protein
 • Albumin
 • Protein total
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klorür
 • İdrar tam analizi

HEPATİK PANEL

 • Alkali fosfataz
 • GOT
 • GPT
 • GGT
 • Bilirubinler
 • 5' Nükleotidaz
 • AFP
 • HbsAg
 • Anti-HCV
 • Protein elektroforezi
 • Protrombin zamanı

HİPERTANSİYON PANELİ

 • Aldosteron
 • Angiotensin I (PRA)
 • VMA
 • Metanefrin
 • Katekolaminler
 • Kreatinin
 • BUN
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klorür
 • İdrar tam analizi

VENEREOLOJİ PANELİ

 • TPHA
 • VDRL
 • FTA IgG
 • FTA IgM
 • Chlamydia trachomatis Ag
 • Kültür antibiyogram
 • HSV tip II IgG
 • HSV tip II IgM
 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • Anti-HCV
 • Anti-HIV (1-2)
 • Ureaplasma urealyticum
 • Mycoplasma hominis

ROMATOİD PANEL

 • RF, CRP
 • Ürik Asit
 • ASO
 • Anti-CCP
 • Sedimentasyon hızı
 • LE hücresi
 • Anti-ds DNA
 • ANA (FANA)
 • ENA Profili
 • Kompleman C3
 • Kompleman C4
 • c-ANCA, p-ANCA
 • Anti-kardiyolipin IgG
 • Anti-kardiyolipin IgM
 • Lupus antikoagulanı (LAC)

OSTEOPOROZ (KEMİK ERİMESİ) PANELİ

 • N-Telopeptid (NTx)
 • Piridinolin / Deoksipiridinolin
 • Osteokalsin
 • Kalsiyum
 • Fosfor inorganik
 • Alkali fosfataz
 • Asit fosfataz
 • Kemik Alkali fosfataz (Ostase)

TİROİD PANELİ

 • T3, T4, FT3, FT4, TSH
 • Tiroglobulin
 • Anti-tiroglobulin antikoru (anti-Tg)
 • Anti-tiroid peroksidaz (anti-TPO)
 • Anti-TSH reseptör antikoru (TRAK)

ALERJİ PANELİ

 • Total IgE
 • Phadiatop
 • Eozinofil katyonik protein (ECP)
 • Food mix fx5
 • Mold mix mx1
 • Grass mix gx1
 • Tree mix tx5
 • Weed mix wx1

HİRSUTİSMUS-VİRİLİSMUS PANELİ

 • Testosteron
 • Serbest Testosteron
 • Androstendion
 • DHEA-S
 • SHBG
 • 17 Alfa-hidroksiprogesteron

KRONİK HEPATİT İMMUNOPATOLOJİ PANELİ

 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • Anti-HBc Total
 • HBeAg
 • Anti-H Delta
 • Anti-HCV
 • Anti-HBe

İNFERTİLİTE PANELİ

 • Estradiol (E2)
 • FSH
 • LH
 • Prolaktin
 • Progesteron
 • Testosteron
 • SHBG
 • Sperm antikorları
 • Spermiyogram

AKUT HEPATİT İMMUNOPATOLOJİ PANELİ

 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • Anti- Anti-HAV
 • IgM HBc IgM
 • Anti-HCV

PREMENOPOZ-MENOPOZ PANELİ

 • Glukoz, postprandial
 • Sedimentasyon hızı
 • Hemogram
 • aPTT
 • Fibrinojen
 • E1, E2, FSH, LH, TSH
 • Prolaktin
 • CA 125
 • CA 15-3
 • Vitamin B12
 • Total, HDL, LDL, VLDL Kolesterol
 • Trigliseritler
 • Lipid total
 • GOT
 • GPT
 • GGT
 • Lipoprotein (a)
 • Dışkıda gizli kan
 • İdrar tam analizi

KARDİYAK RİSK PANELİ

 • GOT, LDH
 • CK, CK-MB
 • Total, HDL, LDL, VLDL Kolesterol
 • Total Kolesterol / HDL Kolesterol
 • Trigliseritler
 • Lipid total
 • Apolipoprotein A1
 • Apolipoprotein B
 • Lipoprotein (a)
 • hs-CRP
 • Homosistein

ABORTUS PANELİ

 • Listeria
 • Chlamydia trachomatis Ag
 • Anti-kardiyolipin IgG
 • Anti-kardiyolipin IgM
 • Lupus antikoagülanı (LAC)
 • Ureaplasma urealyticum
 • Mycoplasma hominis

GENEL SAĞLIK PANELİ

 • Glukoz
 • Üre
 • Ürik asit
 • Kreatinin
 • GOT, GPT, LDH
 • Alkali fosfataz
 • Total, HDL, LDL, VLDL Kolesterol
 • Trigliseritler
 • Lipid total
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Demir
 • Hemogram
 • Sedimentasyon hızı
 • Protein elektroforezi
 • İdrar tam analizi

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

İletişim