MİKROBİYOLOJİ

MİKROBİYOLOJİ

 • Boğaz Kültürü
 • Beta Hemolitik Streptokoklarda Grup Ayrımı
 • Boğazdan Direkt A Grubu Streptokokların Immunolojik Tespiti
 • İdrar Kültürü (Koloni Sayımı)
 • Gaita Kültürü
 • Salmonella+Shigella, Yersinia, Vibrio
 • Complobacter(Helikobacter)
 • Cervico-Vaginal Kültür
 • Trichomonas-Candida-Gardnerella, Gonokok
 • Selektif Kültürleri
 • Pü Kültürü
 • Yara Kültürü
 • Meni (Semen) Kültürü
 • Prostat Sekreston Kültürü
 • Üretral Akıntı Kültürü
 • Mantar Kültürü
 • Balgam Kültürü
 • Kan Kültürü
 • Göz Salgısı Kültürü
 • Katater Sürüntüsü kültürü
 • Ağız Mukozası kültürü
 • Abse Kültürü
 • Kulak Kültürü
 • Bos Kültürü
 • Burun Kültürü
 • Meme akıntı Kültürü
 • Torosentez Sıvısı
 • Anaerobik Kültürü
 • Boğmaca Kültürü
 • Mikrobakteri (Tbc Basili) Kültürü : BACTEC Radiometrik Yöntemle
 • Tbc İlaç Direnç Testi : BACTEC Radiometrik Yöntemle
 • Urogenital Mycoplasma
 • Üreme Düzeyi
 • Antibiyotik Rezistansı
 • Semen Analizi
 • Vital İnceleme
 • Antisperm Antikorları

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”