Çalışma Saatlerimiz: 08:30 - 18:30 Pzts - Cmts

MİKROBİYOLOJİ

Boğaz Kültürü
Beta Hemolitik Streptokoklarda Grup Ayrımı
Boğazdan Direkt A Grubu Streptokokların Immunolojik Tespiti
İdrar Kültürü (Koloni Sayımı)
Gaita Kültürü
Salmonella+Shigella, Yersinia, Vibrio
Complobacter(Helikobacter)
Cervico-Vaginal Kültür
Trichomonas-Candida-Gardnerella, Gonokok
Selektif Kültürleri
Pü Kültürü
Yara Kültürü
Meni (Semen) Kültürü
Prostat Sekreston Kültürü
Üretral Akıntı Kültürü
Mantar Kültürü
Balgam Kültürü
Kan Kültürü
Göz Salgısı Kültürü
Katater Sürüntüsü kültürü
Ağız Mukozası kültürü
Abse Kültürü
Kulak Kültürü
Bos Kültürü
Burun Kültürü
Meme akıntı Kültürü
Torosentez Sıvısı
Anaerobik Kültürü
Boğmaca Kültürü
Mikrobakteri (Tbc Basili) Kültürü : BACTEC Radiometrik Yöntemle
Tbc İlaç Direnç Testi : BACTEC Radiometrik Yöntemle
Urogenital Mycoplasma
Üreme Düzeyi
Antibiyotik Rezistansı
Semen Analizi
Vital İnceleme
Antisperm Antikorları