KAN BİYOKİMYASI

KAN BİYOKİMYASI

 • Albumin
 • Aldolaz
 • Alkalen Fosfataz
 • Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi
 • Amilaz
 • Angiontensin Konverting Enzim (ACE)
 • Lipoprotein (a)
 • Asit Fosfataz
 • Prostatik asit Fosfataz (PAP)
 • Bakır
 • Bilirubin (Total, Direkt)
 • CPK (Total, MB)
 • Elektroforez (Protein, İmmün, Lipid)
 • Elektrolitler (Na, K; Cl)
 • Enzimler (AST, ALT, Gama GT, ALP)
 • Fosfor
 • Fruktozamin
 • Gama GT
 • Glukoz
 • HbAIC (Glukohemoglobin)
 • HDL Kolesterol
 • Kalsiyum (Total)
 • Kalsiyum (İyonize)
 • Kardiyak Enzimler (CPK, AST, LDH)
 • Kolesterol
 • Kolinesteraz
 • LDH
 • Laktik Asit
 • LDL Kolesterol
 • Lipaz
 • Osmolalite (İdrar)
 • Seruloplazmin
 • Total Protein
 • Transferrin
 • Trigliserid
 • Ürikasit
 • Zn (Çinko)

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”