İDRAR BİYOKİMYASI

İDRAR BİYOKİMYASI

 • Aminoasit
 • Bence-Jones Proteini
 • Elektrolitler (Na, K)
 • Kalsiyum
 • Kreatinin
 • Kreatin
 • Osmolalite
 • Beta-2 Mikroglobulin
 • Oksalat
 • Porfobilinojen
 • Protein
 • Mikroalbuminüri
 • Proteinüri Taraması
 • Üre
 • Ürikasit
 • NAG (N-Asetil Glukoz Aminidaz)
 • Lizozim

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”