Çalışma Saatlerimiz: 08:30 - 18:30 Pzts - Cmts

HEMATOLOJİ

Serum Demiri
T. Demir Bağlama kapasitesi
Direkt Coombs
İndirekt Coombs
Eritropotein
Ferritin
Fibrinojen
Folik Asit
Glikoz 6 Fosfatdehidrogenaz (G6PD)
Ham Testi
Haptoglobulin
Hemoglobin Elektrofezi
Kan Sayımı
Kompleman C3, C4
LE Hücresi Taranması
Lenfosit Subset Analizi CD3, CD19, CD15/56, CD4, CD8
Lökosit Alkalen Fosfataz
Osmotik Frajilite
Parsiyel Tromboplastin Zamanı
Periferik Yayma
Protrombin Zamanı
Retikülosit Sayımı
Sedimantayon Hızı
Schilling Testi (Co57+Co58) (24 Saatlik idrar)
Sikling Testi
Soğuk Aglütinasyon
Transferrin
Vitamin B 1 2