GAİTA ANALİZİ

GAİTA ANALİZİ

  • Gaitada Gizli Kan
  • Gaitada Hazım
  • Gaitada PH
  • Gaitada Redüktan Madde
  • Gaitada Parazit
  • Gaitada Rotavirus Antijen
  • Gaitada Tripsin
  • Gaitada Sterkobilinojen
  • Gaitanın Mikroskobik incelenmesi

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”