AKTİF VİTAMİN D3

AKTİF VİTAMİN D3

Testin Adı: AKTİF VİTAMİN D3
Sinonim: Aktif vitamin D3
Numune Türü: Serum (dondurularak saklanmalı ve gönderilmelidir)
Numune Miktarı: 1 mL
Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp
Çalışma Yöntemi: RIA
Referans Aralığı: 30-65 pg/mL

Kullanımı: Vitamin D3’ün vücuttaki aktif formudur. Hiperkalseminin ayırıcı tanısında kullanılır. Kronik böbrek yetmezliği ve hipoparatiroidizmde 1,25 vitamin D3 düzeyi düşükken, sarkoidozis, maligniteler ve primer hiperparatiroidizmde yüksektir. Ayrıca kalsiyum eksikliği, çocuklar, gebelik ve laktasyonda da 1,25 vitamin D3 düzeyi artar. Yaşlılarda ise 1,25 vitamin D3 düzeyi düşüktür.

Num. Kab. Etmeme Ned.: Serum örneğinin dondurulmadan gönderilmesi

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”