AGBM

AGBM

Testin Adı: AGBM
Sinonim: AGBM; Glomerüler bazal membran antikoru
Numune Türü: Serum
Numune Miktarı: 100 µL
Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp
Çalışma Yöntemi: IFA
Referans Aralığı: Negatif

Kullanımı: Glomerülonefrit, Goodpasteur sendromu ve daha nadiren de idiopatik pulmoner fibrozis tanısının konması ve bu hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Glomerüler bazal membranda bulunan tip IV kollajene karşı oluşan antikordur. Aynı zamanda, al ve oler bazal membranla da çapraz reaksiyon verir ve bu özelliği ile Goodpasteur sendromunun tanısında da kullanılır. AGBM normal popülasyonda görülmez.

Num. Kab. Etmeme Ned.: Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”