ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON

ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON

Testin Adı: ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON
Sinonim: ACTH; Kortikotropin
Numune Türü: EDTA’lı plazma
Numune Miktarı: 500 µL
Numune Kabı: Mor kapaklı tüp

Numune Alma: Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden soğuk ortamda hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir. Numunenin alınma zamanı önemlidir. Plazma ACTH düzeyi saat 06.00-08.00 arasında maksimum, 21.00-22.00 arasında ise minimum seviyededir. Referans aralık sabah ACTH düzeyi için geçerlidir. Ayrıca gebelik, menstrüel siklus ve stresden de etkilenir.

Çalışma Yöntemi: IRMA
Referans Aralığı: <60 pg/mL

Kullanımı: Pitüiter bez fonksiyonunu gösterir. Hiperkortizolizm (Cushing sendromu, ektopik ACTH sendromu ve ektopik CRH salınımı), hipokortizolizm (Addison hastalığı, sekonder adrenal yetmezlik, hipotalamik yetmezlik), konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomaların ayırıcı tanısında kullanılır (Bk. Tablo-19).

Num. Kab. Etmeme Ned.: Aşırı hemoliz, lipemi, numunenin tam kan olarak gönderilmesi

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”