ADENOZİN DEAMİNAZ

ADENOZİN DEAMİNAZ

Testin Adı: ADENOZİN DEAMİNAZ
Sinonim: ADA
Numune Türü: Serum, mayi, BOS
Numune Miktarı: 1 mL
Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (mayi, BOS)
Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik
Referans Aralığı: Serum 5-20 U/L
Mayi <40 U/L
BOS <6 U/L

Kullanımı: Hepatit, siroz, hemakromatozis, prostat ve mesane karsinomları, hemolitik anemi, gut, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklar, enfeksiyoz mononükeozis ve kalp yetmezliğinde serum ADA düzeyi artar. Mayi ve BOS’da ADA düzeyi ölçümü ise özellikle tüberküloz efüzyonlarının ve tüberküloz menenjitin tanısında kullanılır. Lenfoma, SLE ve adeno karsinomlarda da mayideki ADA düzeyi yükselebilir.

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”