ADENOZİN DEAMİNAZ (ADA), SERUM

ADENOZİN DEAMİNAZ (ADA), SERUM

Test Adı: Adenozin Deaminaz (ADA), serum
Test Kodu: 1653
Örnek Bilgileri
Örnek Cinsi: Serum (dondurulmuş)
Örnek Özellikleri:
Örnek Miktarı: 1 mL (en az 0.5 mL)
Kap/Kapak: Sarı, ST (BOS)
Transport: -18ºC ve altı
Red Kriterleri:
Stabilite
Oda Isısında:
Buzdolabında: 3 gün
Donmuş Olarak: 6 hafta
Metod: PHOT
Çalışma Günü: Perşembe
Rapor Tarihi: Ertesi gün 18:30

Referans Aralıkları
Aralık Referans Değeri
İnsan için 1-99 yaş < 15 U/L

Genel Bilgiler: Adenozin deaminaz eritrositler, lökositler, akciğer, karaciğer, mide, genitoüriner sistem ve serumda bulunur. Enzim aktivitesi çocuklarda tüberküloz olgularında diğer respiratuar hastalıklardan çok daha yüksektir. Hepatit, siroz, hemakromatozis, neoplastik hastalıklarla bağlantılı tıkanma sarılıkları, prostat ve mesane kanseri, hemolitik anemi, gut, talasemi major, tüberküloz, otoimmün hastalıklar serumdaki seviyesinin yükseldiği durumlar arasındadır. Plevral sıvıda adenozin deaminaz tayini genellikle tüberküloz plörit tanısı için kullanılır.

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”