AÇLIK KAN ŞEKERİ

AÇLIK KAN ŞEKERİ

Testin Adı: AÇLIK KAN ŞEKERİ
Sinonim: Açlık kan şekeri; AKŞ
Numune Türü: Serum, florid/oksalatlı plazma
Numune Miktarı: 200 µL
Numune Kabı: Gri kapaklı tüp (florid/oksalatlı plazma), kırmızı kapaklı tüp (serum)
Numune Alma: Kırmızı kapaklı tüpe kan alınmışsa bir an önce santrifüj edilerek serumu ayrılmalıdır
Hastanın Hazırlanması: Numune alınması için 8 saatlik sabah açlı ğı gereklidir
Referans Aralığı: Kord 45-96 mg/dL
Prematüre 20-60 mg/dL
<7 gün 40-60 mg/dL
7 gün-1 ay 50-80 mg/dL
2 ay-15 yaş 60-100 mg/dL
16-60 yaş 70-100 mg/dL
>60 yaş 80-115 mg/dL

Kullanımı: Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”